Sonia’s hand made

我細妹,即晴心姑姐其實有兩門手藝都有一定水準。一係甜品、二係造手袋。今次已經唔係第一次造手袋比晴晴。見咁多次都無將佢嘅心血結晶放比大家睇,真係有啲對唔住佢。你地記住,我晴心囡囡係唔會買手袋用嘅。全部都會由 Sonia’s hand made 提供!姑姐,快啲學埋做衫我就可以慳一大筆。

  

  

話說想當年我買個 Lineabold 袋都有刻個名落個袋到,今次姑姐都將晴晴個洋名繡埋上個袋到。型!

第一次正式影 Studio 人像 –Yvonne Fung

今次係第一次正式去 studio 影人像相,影完之後覺得 studio 都幾難影。因為 studio 內嘅光源、佈景都 set 好在。搞到反而覺得好難影到自己想要嘅效果。又可能因為今日太多人啦,無端端由 5 個人變咗做 7 個人,搞到飛燈飛到 jam 晒、又唔夠位走。當然嘅自己技術未到家嘅關係,所以今次啲相真係一般。大家有時間去睇吓小弟啲劣作啦!真係好對唔住個 model. 😛

請到我個 Online Album 相簿觀看更多!Thank You!!